MÉNTA NYAETA NYEUNKEUN BOTOL AING REUTKEUN basa MANÉHNA Maké Ujung badag.